Ate?? B??¶ce??i (1975)
Ate?? B??¶ce??i (1975) Tark Akan Filmleri
Gen??§ i??portac??± g??n??n birinde m????terisini ??§arpan adam??± yakalay??±nca sat??±??lardan daha ??§ok para kazan??±r. Bu olay ona m????teriyi avlamak i??§in yeni yollar denemesini sa??lar. ??°??birli??i yapt??±????± yankesici k??±z onun k??±sa yoldan para kazanmas??±na sebep olacakt??±r.
Yaz Bekar??± (1975)
Yaz Bekar??± (1975) Tark Akan Filmleri
??°??adam??± Orhan (Tar??±k Akan), sinir krizinin e??i??inde, hayat??±ndan b??±km??±??, mutsuz bir evlili??i olan bir adamd??±r. E??inin ilgisizli??i nedeniyle t??m zaman??±n??± ??§ocu??u ile ge??§irmektedir. Kar??±s??± ??ermin (Deniz Erkanat) sadece kendini ve sosyal faaliyetlerini d??????nen, s??±k s??±k da k??±skan??§l??±k depresyonu g??¶steren bir kad??±nd??±r. ??ermin??le son kavgas??±ndan sonra Orhan evi terk eder. Bir s??re sonra gitti??i bir barda, k????§??k bir orkestran??±n ??ark??±c??±s??± olan Leyla (G??l??en Bubiko??lu) ile tan??±????±r. Ona kendisini bekar bir erkek olarak tan??±t??±r. Ge??§en g??nler ikisinin aras??±nda romantik bir ili??kinin ba??lamas??±na neden olur. Orhan gen??§ k??±z??± ba??tan ??§??±karmaya ??§al??±????±rken, onun asl??±nda ??§ok saf, i??§ten ve d??r??st bir insan oldu??unu fark eder. Bir g??n Leyla??dan Antalya gezisi s??±ras??±nda kendisine e??lik etmesini ister; ama ??¶ncelikle Leyla??n??±n en yak??±n arkada??lar??±n??±n ve kald??±????± pansiyon sakinlerinin iznini almas??± gerekmektedir. ??°zin al??±p u??§a??a bindiklerinde, Orhan????±n m??zik delisi kay??±nbiraderiyle kar????±la????±p, gezi boyunca pe??lerinden ay??±ramasa da Antalya??da ??§ok mutlu ve romantik g??nler ya??arlar. ??°stanbul d??¶n?????? h??z??nl??d??r. Orhan, ??§aresiz ailesine ve k????§??k o??luna geri d??¶nmek zorunda kal??±r, ama Leyla??y??± bir t??rl?? unutamaz. Sevgilisi i??§in ufak bir ??§at??± kat??± kiralar. Ve Leyla Orhan????±n evli oldu??unu ke??fedene kadar orada bulu??maya devam ederler. Sonunda ger??§ekler su y??z??ne ??§??±k??±nca Leyla b??y??k bir d???? k??±r??±kl??±????± i??§inde Orhan????± terk edip ortadan kaybolmaya karar verir. Orhan bir anda kendini b??y??k bir bo??lu??un i??§inde yapayaln??±z hisseder. Bu, bir yaz bekar??±n??±n, ne denli ger??§ek ve i??§tende olsa, ka??§??±n??±lmaz bir ayr??±l??±kla biten umutsuz a??k??±n??±n sonu anlam??±na gelmektedir...
Yalanc??± Yarim (1973)
Yalanc??± Yarim (1973) Tark Akan Filmleri
Fabrikat??¶r Dervi?? Bey'in u??§ar??± ve ????±mar??±k o??lu Ferdi son ni??anl??±s??±ndan da ayr??±lm??±??t??±r. Babas??±n??±n ??§??±kt??±????± i?? seyahatleri ile nefes alan Ferdi'nin planlar??± amcas??± Mahmut Bey'in geli??i ve m??stekbel gelin aday??±n??± g??¶rme konusundaki ??±srar??± ??zerine suya d????er. Amcas??±n??±n be??enece??i gibi bir gelin aday??± bulmak ??§ok zordur. Ama Ferdi'nin yard??±m??±na saf ve fakir k??±z Alev ??§??±kar. Ferdi Alev ile evlenmek istedi??ini s??¶yler. Bu yalana inanan Alev ve ailesi hemen d??????n haz??±rl??±klar??±na ba??lar ve olaylar eski ni??anl??±n??±n da geri d??¶nmesi ile iyice kar??±????±r.
Vefas??±z (1971)
Vefas??±z (1971) Tark Akan Filmleri
H??lya Ko??§yi??it, Tar??±k Akan, Vefasiz Full Izle, Vefasiz Online Izle
Umut D??nyas??± (1973)
Umut D??nyas??± (1973) Tark Akan Filmleri
Matbaa i????§isi Ahmet'le, ??¶ks??zler yurdunda b??y??yen Zeynep'in i??§li bir a??k ??¶yk??s??.
??yle Olsun (1976)
??yle Olsun (1976) Tark Akan Filmleri
Bir gazetede muhabir olarak ??§al??±??an Ferit, zeytinya????± kral??± Hulusi Bey hakk??±nda as??±ls??±z haberler yapar. Bir g??n ya??lar??±na makine ya????± katt??±????±n??±, bir ba??ka g??n de k??±z??± Alev'in erkeklerle d??????p kalkt??±????±n??± yazar ve resimlerini basar. Asl??±nda resimlerde g??¶r??nen evli erkek Alev'in teyzesinin o??ludur.
Oh Olsun (1973)
Oh Olsun (1973) Tark Akan Filmleri
Babas??±n??±n fabrikas??±nda i????§i olarak ??§al??±??an bir k??±za a????±k olup onun u??runa ailesine rest ??§eken ve sevdi??i k??±zla evlenen gencin ??¶yk??s??.
Tatlı Dillim (1972)
Tatlı Dillim (1972) Kemal Sunal Filmleri, Zeki Metin Filmleri, Tark Akan Filmleri
Ferit İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur.Tıp okumasına rağmen en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlar öncesi dinlemek ve kamp yapmak için basketbol takımı ile beraber Eminenin bulunduğu köye gider. Emine ise köy öğretmenidir ve bütün hayatı köydeki insanlara yardım etmekle geçmektedir. İstanbulda çapkınlıklarıyla ünlü Ferit Emineden çok hoşlanır ve onun kalbini kazanmaya çalışır. Emine ilk başta Ferit ile ilgilenmese de iki genç kısa süre sonra birbirlerine aşklarını itiraf eder ve evlenmeya karar verirler. Evliliklerinin ilk günleri oldukça mutlu geçer ancak Feritin İstanbuldan gelen arkadaşları işleri bozar.Arkadaşları ile birlikte İstanbula ve oradaki eski yaşamına geri dönen Ferit Emine ile evliliğini unutur. Emine bir süre bekledikten sonra İstanbula kocasını aramaya gider. Ancak acı gerçekler yüzüne vuracaktır: Ferit evliliğine ailesine haber vermediği gibi, eski çapkınlıklarına geri dönmüştür. Bunun üzerine Emine Ferite hayatının dersini vermek için kolları sıvar. Şehirli ve oldukça bakımlı bir kadın şeklinde Feritin karşısına yeniden çıkacak, ikiz kardeş Mine olarak gerçek kocasının kafasını karıştırmaya başaracaktır.
Sev Kardeşim (1972)
Sev Kardeşim (1972) Tark Akan Filmleri
Fabrika patronunun oğluna aşık olan bir işçi kızın öyküsü.
Sevgili Dayım (1978)
Sevgili Dayım (1978) Tark Akan Filmleri
Haylaz bir dayı, şipşirin bir yeğen ve genç bir kız arasında geçen olayların öyküsü.
Kader Bağlayınca (1977)
Kader Bağlayınca (1977) Tark Akan Filmleri
Mafya babasının hayatını kurtaran çiçekçi kızın sevgilisinden intikam alma çabası..
Emine (1971)
Emine (1971) Tark Akan Filmleri
Süha Doğan’ın gazinosunda kuruyemiş satıyor. ‘Şu kadarcıkken’ kimsesiz kalınca Hasan Baba yanına almış. Yaşlı adam 20 yıldır burada kapıcı. Kaderine razı olmuş biri.
Evcilik Oyunu (1975)
Evcilik Oyunu (1975) Tark Akan Filmleri
Doğuştan beşik kertmesi nişanlı olan ama birbirlerini hiç tanımayan iki genç, babalarınca evlendirilmek istenince önce bunu istemez ve birbirlerine karşı oyun oynarlar ama gelişen olaylar sırasında aşık olup, sonunda kesin olarak birleşirler.
Delisin (1975)
Delisin (1975) Tark Akan Filmleri
Yunus Bey evlerinde hizmetçilik yapan genç kızla evlenince kardeşleri tarafından dışlanır. Bu arada beş kardeşin babaları ölür ve tüm mirası Yunusa bırakır. Yunus da ölünce mirasını, İstanbulda doğup büyüyen oğlu Ferite bırakır ve paraları bir şemsiyenin içine saklar. Ferit paraları bulursa hayatı kurtulacaktır. Türk Sinemasının bir dönem oldukça ilgi gören duygusal komedilerinden Delisin Tarık Akan ve Necla Nazırın yıldızının iyice parladığı yıllarda çevirdiği başarılı salon komedilerinden.
Canım Kardeşim (1973)
Canım Kardeşim (1973) Dier Yeilam Filmleri, Tark Akan Filmleri
Gecekonduda yaşayan ,yürekleri sevgiyle dolu iki arkadaşın öyküsü.
Çapkın Hırsız (1975)
Çapkın Hırsız (1975) Tark Akan Filmleri
İki arkadaşın başlarından geçen serüvenleri konu alan filmde, parasız kalan iki arkadaş bir köşkü soymaya karar verirler. Ancak olaylar beklenmedik bir biçimde gelişir.
Boşver Arkadaş (1974)
Boşver Arkadaş (1974) Tark Akan Filmleri
Kötü işler çeviren amcasının yanında çalışmaya başlayan Ferit eski sevgilisinin amcasıyla birlikte olduğunu görür.
Bizim Kız (1977)
Bizim Kız (1977) Tark Akan Filmleri
Hacer (Mürüvvet Sim), Ömer (Şemsi İnkaya), Tayfur (Öztürk Serengil), Haydar (Hüseyin Baradan) ve Cevriye (Toto Karaca) cami avlusunda bir bebek bulurlar. Adını Zeynep koyup kendi çocuklarıymış gibi büyütürler. Zeynep (Gülşen Bubikoğlu) mezuniyet töreninde işadamı Adil Bey’in (Hulusi Kentmen) oğlu Murat’la (Tarık Akan) tanışır. Murat kendini zengin gösteren Zeynep’e evlenme teklif eder. Zeynep, zenginlik yalanından pişmandır ve ayrılmayı düşünür. O sırada Hacer çalıştığı köşkün sahibinin evde olmamasından yararlanıp Murat ve ailesini köşke davet eder. Herkes zenginmiş gibi davranırken köşkün sahibi çıkagelir. Ama o da oyunu bozmaz. Adil’in adamları Murat’la Zeynep’i kaçırıp fidye ister. Adil ve Adalet bu olayı gizli tutar. Adil fidyeyi götürdüğü sırada şoförü, tanık bırakmamak için onu da öldürmek ister. Murat adamı hırpalar ve kurtulurlar. Adil bindiği taksinin şoförünün Rıza olduğunu görünce şaşırır. Aynı zamanda Murat da sigara aldığı kişinin Ömer olduğunu anlar. Yine de kimse bir şey söylemez. Zeynep, Murat’a gerçeği anlatır ve ailesini almak üzere otele gider. Polis de oradadır. O anda Adil Bey gelir ve bir yanlışlık olduğunu söyleyip kendi çekini verir. Nişan başlar
Ah Nerede (1975)
Ah Nerede (1975) Tark Akan Filmleri
İstanbul'a babaları tarafından okumaları için gönderilen 3 kardeş, okullarını ihmal ederler. Kardeşlerden biri kumar oynar, biri siyasi olaylara karışır, diğeri ise çapkınlık peşinde koşar.Ferit, kızlarla gününü gün ederken aynı anda birkaç sevgiliyi idare etmektedir. Bir gün, bir mağazada tezgahtarlık yapan bir kızla tanışır ve onu da tavlamak ister. Ancak, kız çetin cevizdir ve Ferit'in işi zordur. Ne yapıp, ne edip kızı ikna eden Ferit, eski sevgililerinin ortaya çıkmasıyla zorda kalır.Kardeşlerin Bursa'daki ailesi de çocuklarının okumadığını öğrenince işler karışır.
Bizim Aile (1975)
Bizim Aile (1975) ener en Filmleri, Dier Yeilam Filmleri, Tark Akan Filmleri
Yaşar Usta bir fabrikada işçi olarak çalışmakta ve çocuklarına bakmaktadır. Melek Hanım da Yaşar Usta gibi dul ve 3 çocuk annesidir. Görücü usulüyle anlaşır ve evlenmeye karar verirler. Ancak bu durumu çocuklarına anlatmak hiç de kolay olmayacaktır. Sonunda 2 aile birleşir ve aynı evde yaşamaya başlar.Melek Hanım'ın büyük oğlu Ferit, okuldan arkadaşı olan Alev'i sevmektedir. Ancak Alev, zengin bir fabrikatör olan Saim Bey'in kızıdır. Her ne kadar Alev babasını pek sevmese de, onun sıkı denetimi altında yaşamaktadır. Saim Bey, kızının Ferit'ten ayrılması için aileyi zor durumda bırakır..
Mavi Boncuk (1974)
Mavi Boncuk (1974) Kemal Sunal Filmleri, Zeki Metin Filmleri, Dier Yeilam Filmleri, Tark Akan Filmleri
Dört arkadaş Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya giderler. Ancak burada kötü muamele görünce, gazinonun sahibinden intikam almak için Emel Sayın'ı kaçırmaya karar verirler. Planlarını başarıyla uygulayan arkadaşlar, Emel Sayın'a da çok iyi davranırlar. Ancak, gazino patronundan istedikleri fidyeyi almayı başaramazlar.
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975) Kemal Sunal Filmleri, ener en Filmleri, Dier Yeilam Filmleri, Tark Akan Filmleri
Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmıştır. Yaşları baya ilerleyen öğrencilerin arasındaki 25 yaşındaki Ferit, baba olmuş ve mecburen bebeği okula getirmiştir. Peki bu bebek bir lisede nasıl kalabilecektir?
Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)
Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976) Kemal Sunal Filmleri, ener en Filmleri, Dier Yeilam Filmleri, Tark Akan Filmleri
Babasının vefatından sonra okula yeni gelen Ahmet isimli öğrenci Mahmut hocadan okumak için yardım ister. Hababam sınıfına verilen Ahmet torpilli sanılır. Arkadaşlarının şakalarına alışması güç olsa da bir süre sonra alışır fakat okumanın önemini diğerlerinden daha iyi bilmektedir.
Hababam Sınıfı Tatilde (1977)
Hababam Sınıfı Tatilde (1977) Kemal Sunal Filmleri, Dier Yeilam Filmleri, Tark Akan Filmleri
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına gelecekleri önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Body Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.
Bütün K.Sunal Filmleri | Tümünü Gör


Hanzo (1975)

Hanzo (1975)

Kemal Sunal bu filmle bize çocukluğumuzda armut yerine aymuttt demeyi öğretmişti. Halen daha deriz belki de. Hele bedenimizi tanımaya


Kapıcılar Kralı (1976)

Kapıcılar Kralı (1976)

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyid


Tokatçı (1983)

Tokatçı (1983)

Saf köylü Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa nın kızı Emine ye deliler gibi aşıktır...Bunu ağaya açıklayınca ağa


Sosyete Şaban (1985)

Sosyete Şaban (1985)

Köylü Şaban Ağa (Kemal Sunal) beşik kertmesi genç, güzel ve eğitimli Peri'ye (Perihan Savaş) kendisini beğendirtemez fakat peri'nin babası


Şendul Şaban (1985)

Şendul Şaban (1985)

Çalıştığı fabrikadan maaşına zam isterken işten kovulan Şaban'la, sekreterlik yapan karısının güldürüsü.


Tatlı Dillim (1972)

Tatlı Dillim (1972)

Ferit İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur.Tıp okumasına rağmen en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlar öncesi dinlemek ve kamp


Mavi Boncuk (1974)

Mavi Boncuk (1974)

Dört arkadaş Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya giderler. Ancak burada kötü muamele görünce, gazinonun sahibinden intikam almak için


Salak Milyoner (1974)

Salak Milyoner (1974)

Define bulma hayaliyle İstanbul'a göç eden köylülerin büyük kentteki öyküsü.


Salako (1974)

Salako (1974)

Köyde ağanın yanında çalışan saf oğlan Salako, ağanın kızı Emine'ye aşıktır. Emine'nin gönlü ise yıllar önce kendisine bir mendil


Köyden İndim Şehire (1974)

Köyden İndim Şehire (1974)

Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret isimli bu dört kardeş zengin olmak istemektedir. Umutları bir zamanlar gömülmüş olan defineyi bulmak ve


Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmıştır. Yaşları baya ilerleyen öğrencilerin arasındaki 25


Şaşkın Damat (1975)

Şaşkın Damat (1975)

Apti adlı saf bir bahçivan zengin bir adamın evinde çalışmaktadır. Ev sahibinin yeğeni Serpil ise amcasının parası için onu ziyaret


Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Babasının vefatından sonra okula yeni gelen Ahmet isimli öğrenci Mahmut hocadan okumak için yardım ister. Hababam sınıfına verilen Ahmet


Sahte Kabadayı (1976)

Sahte Kabadayı (1976)

Kemal Sunal'ın kabadayılığı sahte olabilir ama gönüllerimizdeki yeri her zaman aynı. Film ise süper fazla konuşmaya gerek yok.


Meraklı Köfteci (1976)

Meraklı Köfteci (1976)

Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Şaban bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş


Süt Kardeşler (1976)

Süt Kardeşler (1976)

Melek Hanım Ramazan'ı sütoğlu sanıp konağına alır. Aslında sütoğlu Şaban'dır. Abisi Hüsamettin'den çekinip, Ramazan'ı damadı Bayram


Tosun Paşa (1976)

Tosun Paşa (1976)

Seferoğulları ve tellioğulları aileleri Yeşil Vadi için sürekli didişmektedirler. Tellioğulları, Yeşil Vadi'yi ve Daver Bey'in kızını


İbo İle Güllüşah (1977)

İbo İle Güllüşah (1977)

Küçük Güllüşah'ın (Gülşah Soydan) annesi ölmüştür ve kendisine bakan sert yapılı mürebbiyelerden de sıkılmıştır. Bu sırada


Çöpçüler Kralı (1977)

Çöpçüler Kralı (1977)

Zabıta memuru ,görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar.Aynı mahallede oturan Hacer


Hababam Sınıfı Tatilde (1977)

Hababam Sınıfı Tatilde (1977)

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam


Sakar Şakir (1977)

Sakar Şakir (1977)

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir


Şaban oğlu Şaban (1977)

Şaban oğlu Şaban (1977)

Canciğer arkadaşlar Şaban ile Ramazan'ın komik oyküsü. Vatani görevini tamamlayan Şaban, tezkereyi alınca, eski komutanının yanında işe


Şark Bülbülü (1977)

Şark Bülbülü (1977)

Başlık Parası için İstanbul'a gelen ve rastlantılar sonucu Şaban Ballıses adıyla ünlü bir türkücü olan Şaban (Kemal Sunal)'ın komik


İnek Şaban (1978)

İnek Şaban (1978)

Birbirine benzeyen ünlü bir kaleci le karpuzcunun komik hikayesini anlatıyor.ünlü kalecei Bülent Amerika ya kaçar ve benzeri olan Şaban ı


İyi Aile Çocuğu (1978)

İyi Aile Çocuğu (1978)

Tek yumurta ikizi olan kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalar da yaşamlarını sürdürürler, ikiside birbirlerin den farklı


Kibar Feyzo (1978)

Kibar Feyzo (1978)

Sevdiği kız olan Gülo ile evlenmek isteyen Feyzo başlık parasını toplamak için İstanbul'a gider. Şehirde gördüklerinden sonra aslında


Yüz Numaralı Adam (1978)

Yüz Numaralı Adam (1978)

Şaban saflığı yüzünden girdiği hiçbir işi başaramamakta ve çok kısa sürede kovulmaktadır. Ailesi ise onu çalışıp para kazanması


Bekçiler Kralı (1979)

Bekçiler Kralı (1979)

Görev yaptığı mahalledeki vatandaşlarını sömürenlere karşı başkaldıran bekçi Şaban'ın öyküsü. Zeytinburnu'ndaki bir mahalleye


Dokunmayın Şabanıma (1979)

Dokunmayın Şabanıma (1979)

Şaban kadınlar konusunda başarısız bir minübüs şöförü, Ökkeş ise tam bir hovardadır. İki eski asker arkadaşı olan Ökkeş ve


Umudumuz Şaban (1979)

Umudumuz Şaban (1979)

Köyden kente gelen Şaban'ın yaşadığı yerde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Halk ile arsa ağası arasında büyük bir


Korkusuz Korkak (1979)

Korkusuz Korkak (1979)

Fakir bir adam olan Mülayim, hastanede öleceği haberini öğrenir.6 ay sonra öleceğim diye her istediğini yapan Mülayim aslında ölmeyecek


Devlet Kuşu (1980)

Devlet Kuşu (1980)

Mustafa (Kemal Sunal), yoksul bir halk çocuğudur. Gecekondu mahallesinde apartman dairesi yaptırmaya gelen milyoner bir iş adamının şımarık


Gerzek Şaban (1980)

Gerzek Şaban (1980)

Birbirine benzeyen ünlü bir gangsterle, filmlerde figüran oynayan bir garibanın öyküsü.


Gol Kralı (1980)

Gol Kralı (1980)

Saf bir genç futbola düşkün bir genç kıza olan hayranlığı nedeniyle futbol oynamaya başlar ancak kızın tek amacı onu kullanmaktır.


Zübük (1980)

Zübük (1980)

İbrahim Zübükzade (Kemal Sunal) mesleğinden ihraç edilmiş bir siyasetçidir. Sözünde durmayan, ahlaksız bir adamdır. Gazeteci Yaşar (Metin


2013 Kemal Sunal Filmleri Tüm Haklarý Saklýdýr.